Terug naar spelers

Spelersfiche - SHANI DE BOECK

Algemeen

  • Naam: SHANI DE BOECK
  • Spelersranking: 3P

Aangesloten

  • Verbond: BTLB
  • Lidnummer: E09742
  • Reeks: 2A
  • Club: POTTENBREKERS(2A)

Laatste tornooien

Datum: 10/06/2017

Gemengd Dubbel samen met TINE EECKHAUT

Datum: 11/06/2017

3e Dubbel samen met TIM VERSTUYFT

Datum: 10/06/2017

OPEN Enkel

Datum: 10/06/2017

OPEN Dubbel samen met TINE EECKHAUT

Datum: 05/09/2015

3e - 4e Dubbel samen met TOM COEN

Datum: 05/09/2015

Pro-Am Dubbel samen met TOM COEN

Datum: 05/09/2015

OPEN Dubbel samen met TOM COEN

Datum: 26/12/2015

OPEN Dubbel samen met THOMAS DHONDT

Datum: 26/12/2015

1e - 2e Dubbel samen met THOMAS DHONDT

Datum: 26/12/2015

3e - 4e Dubbel samen met THOMAS DHONDT

Datum: 27/06/2015

4e Enkel

Datum: 20/06/2015

OPEN Enkel

Datum: 20/06/2015

OPEN Dubbel samen met MARISSA LAGRENET

Datum: 11/03/2017

2e-3e-4e Dubbel samen met TOM VANDESMAL

Datum: 11/03/2017

3e - 4e Dubbel samen met Nick Vanmol

Datum: 11/03/2017

OPEN Dubbel samen met TOM VANDESMAL

Datum: 11/03/2017

Pro-Am Dubbel samen met TOM VANDESMAL

VTB cup 5

13e

Datum: 25/02/2017

1e - 2e Dubbel samen met PIETER MOUTON

Datum: 25/02/2017

3e - 4e Dubbel samen met PIETER MOUTON

Datum: 17/12/2016

3e - 4e Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 10/12/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 10/12/2016

3e - 4e Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 05/11/2016

3e - 4e Dubbel samen met ANDREAS DE WITTE

Datum: 05/11/2016

ITSF Classic Open Dubbel samen met Kenny Vandenbemden

Datum: 17/09/2016

3e - 4e Dubbel samen met ANDREAS DE WITTE

Datum: 03/09/2016

Pro-Am Dubbel samen met CHRISTIAAN VAN MOSSEVELDE

Datum: 03/09/2016

3e - 4e Dubbel samen met PIETER DE SMET

Datum: 03/09/2016

OPEN Dubbel samen met WOUTER DE MEYER

Datum: 26/08/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KOEN UYTTERHAEGEN

Datum: 26/08/2016

OPEN Dubbel samen met MAARTEN COOLENS

Datum: 20/08/2016

OPEN Dubbel samen met PIETER MOUTON

Datum: 20/08/2016

1e - 2e Dubbel samen met PIETER MOUTON

Datum: 20/08/2016

3e - 4e Dubbel samen met PIETER MOUTON

Datum: 19/08/2016

OPEN Dubbel samen met NAOMI ANDRIES

Datum: 19/08/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met NAOMI ANDRIES

Datum: 05/08/2016

OPEN Dubbel samen met NICK VAN IMPE

Datum: 05/08/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met NICK VAN IMPE

Datum: 29/07/2016

OPEN Dubbel samen met LIEVEN MALAISE

Datum: 29/07/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met LIEVEN MALAISE

Datum: 22/07/2016

OPEN Dubbel samen met MAARTEN COOLENS

Datum: 22/07/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met WOUTER DE MEYER

Datum: 24/07/2016

OPEN Dubbel samen met MAARTEN COOLENS

Datum: 15/07/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KENNETH VERSTREPEN

Datum: 15/07/2016

OPEN Dubbel samen met KENNETH VERSTREPEN

Datum: 08/07/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met TOM VANDESMAL

Datum: 08/07/2016

OPEN Dubbel samen met TOM VANDESMAL

Datum: 02/07/2016

OPEN DYP samen met ROBBY DE BRANDT

Datum: 02/07/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met BRIAN VANHERBERGHEN

Datum: 02/07/2016

OPEN Dubbel samen met BRIAN VANHERBERGHEN

Datum: 24/06/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met ANDREAS DE WITTE

Datum: 24/06/2016

OPEN Dubbel samen met ANDREAS DE WITTE

Datum: 17/06/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KOEN UYTTERHAEGEN

Datum: 17/06/2016

OPEN Dubbel samen met SAM VAN DER PERRE

Datum: 11/06/2016

OPEN Dubbel samen met DYLAN CORNELIS

Datum: 11/06/2016

Gemengd Dubbel samen met NAOMI ANDRIES

Datum: 10/06/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 10/06/2016

OPEN Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 06/05/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 06/05/2016

OPEN Dubbel samen met KENNETH ONGENA

Datum: 13/05/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met SONNY POTS

Datum: 13/05/2016

OPEN Dubbel samen met SONNY POTS

Datum: 20/05/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met DYLAN CORNELIS

Datum: 20/05/2016

OPEN Dubbel samen met DYLAN CORNELIS

Datum: 27/05/2016

2e-3e-4e Dubbel samen met IGNACE BONNARENS

Datum: 27/05/2016

OPEN Dubbel samen met IGNACE BONNARENS

Datum: 13/09/2015

OPEN Dubbel samen met ANDREAS DE WITTE

Datum: 29/08/2015

OPEN Dubbel samen met MATTHIAS LOWIE

Datum: 12/07/2015

OPEN Dubbel samen met DAVY COOL